Velkommen til SAA

 

SAA, Anonyme Sex-Afhængige, er et fællesskab af mænd og kvinder, som deler deres erfaring, styrke og håb med hinanden for at overvinde deres sex-afhængighed, og for at hjælpe andre med at komme sig over deres sex-afhængighed.

 

·         Den eneste betingelse for at blive medlem af SAA, er et ønske om at holde op med at udleve sin sex-afhængighed.

·         Vores fælles hovedformål er at blive seksuelt sunde og hjælpe andre sex-afhængige til at opnå frihed fra tvangsmæssig seksuel adfærd.

·         SAA er selvforsynende og klarer sig alene ved frivillige bidrag fra medlemmerne, og der betales intet kontingent.

·         SAA er ikke et sted at møde seksuelle partnere. Vi stræber derimod efter seksuel ædruelighed, men vi understreger, at målet ikke er en betingelse for at være med og deltage i mødet, ønsket om ædruelighed er nok.

·         Anonymitet er en hjørnesten i vores fællesskab. Det er et fælles anliggende og en forudsætning for at SAA er et sikkert sted for os alle. Så hvad vi hører og hvem vi ser på et møde, forbliver der når vi går fra det.

 

SAA og SAA’s program til bedring er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin og 12 traditioner. Selvom vi ikke er en del af AA, er vi meget taknemmelige for tilladelse til at ændre og anvende deres trin og traditioner, så de passer til sex-afhængighed. Det er det der gør vores bedring mulig.

SAA er ikke tilknyttet andre tolvtrins fællesskaber, eller nogen sekt, trosretning, organisation eller nogen form for politik, og vi tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

The meeting language is Danish, however non-Danish speaking SAA members are welcome to participate and share in their own language.

                                                                                                                                                    

Dele af ovenstående er fra den officielle ISO of SAA, Inc., www.saa-recovery.org, oversat af SAA Danmark. Oversættelsen er ikke godkendt af ISO of SAA, Inc.