SAA’s program – de 12 trin

Deltagelsen i SAA-fællesskabet er starten på en ny måde at leve på. Men mens SAA-fællesskabet støtter os i vores helbredelse, er det egentlige arbejde for at blive fri af vores sexafhængige adfærd beskrevet i SAA’s program – de tolv trin. Trinnene fører til en åndelig opvågnen, der resulterer i, at vi frigøres fra vores afhængige adfærd.

Når vi begynder at deltage i møder i SAA, er mange af os overraskede over at møde mennesker, som nyder livet og friheden fra den smertefulde, tvangsmæssige adfærd, som havde bragt dem til SAA. Når vi hører andre medlemmer dele deres erfaringer, begynder vi gradvist at indse, at for at opnå den samme form for fremskridt, må vi være villige til at gøre hvad som helst for at blive fri af vores sexafhængige adfærd. Hårde erfaringer har lært os, at vi ikke kan opnå og bevare vores afholdenhed, hvis vi ikke er villige til at ændre vores måde at leve på. Hvis vi ærligt står ansigt til ansigt med vores problemer, og er villige til at ændre os, vil de tolv trin i SAA føre til en åndelig opvågen, der giver os mulighed for at leve på en ny måde efter åndelige principper. Trinnene tillader, at der kan ske en fundamental ændring i vores liv. De er grundlaget for vores helbredelse.

1: Vi indrømmede, vi var magtesløse over for sexafhængig adfærd, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

2: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3: Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Gud.

4: Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

5: Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6: Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

7: Vi bad Gud ydmygt fjerne alle vore fejl.

8: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

9: Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

10: Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

11: Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Gud, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Guds mening med os, og om styrke til at udføre den.

12: Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til sexafhængige og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

SAA’s program – de 12 trin – har en dybde, som vi ikke kunne have gættet, da vi startede. Over tid etablerede vi et forhold til en magt større end os selv. Hver især kom vi til en forståelse af en Højere Magt, der er personlig for hver af os. Selv om trinnene bruger ordet “Gud” for at angive denne magt, er SAA ikke tilknyttet nogen religion, tro eller dogmer. Programmet tilbyder en åndelig løsning på vores problem uden at kræve, at vi overholder et bestemt sæt af overbevisninger eller praksisser. Stien er bred nok til alle, der ønsker at gå ad den.

Der er ikke én rigtig eller én SAA-sanktioneret måde at gennemføre de tolv trin på. De fleste af os har lært, hvordan man kan arbejde med trinnene fra vores sponsor.

Hvis du ønsker at høre mere om SAA-programmet, og hvordan man arbejder med de 12 trin, er du velkommen til at kontakte os og deltage i vores møder. På møderne vil du kunne finde en sponsor.

Fra kapitel 3 i bogen “Sex Addicts Anonymous”®, oversat af SAA Danmark. Oversættelsen er ikke godkendt af ISO of SAA, Inc.