Er jeg sexafhængig?

Selv om sexafhængig adfærd varierer fra person til person, synes der at være fællestræk, der karakteriserer os som sexafhængige:

 • Vi er magtesløse over for sexafhængig adfærd.
 • Vores sexafhængige adfærd førte til, at vores liv blev uhåndterligt.
 • Vi forsøgte at stoppe vores sexafhængige adfærd uden held.
 • De negative konsekvenser af vores sexafhængighed blev værre og værre over tid.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er sexafhængig, vil vi anbefale dig at tage nedenstående test. Svarer du ja til et eller flere af disse spørgsmål, kan det betyde, at du er sexafhængig og har brug for hjælp.

 1. Har du hemmeligheder om seksuelle eller romantiske aktiviteter over for dine nærmeste? Fører du et dobbeltliv?
 2. Har du haft sex på steder eller i situationer eller med personer, du normalt ikke ville vælge?
 3. Kræver det stadig større variation og hyppigere seksuelle aktiviteter for, at du kan opnå det samme niveau af spænding og forløsning?
 4. Optager dit pornoforbrug en stor del af din tid, og/eller går det ud over dit arbejde eller parforhold?
 5. Bliver dine parforhold påvirket af din optagethed af sex? Fører hvert nyt forhold til de samme destruktive mønstre, som fik dit sidste forhold til at gå i stykker?
 6. Vil du ofte væk fra en sexpartner efter, at I har haft sex? Føler du ofte anger, skam eller skyld efter et seksuelt møde?
 7. Har du overtrådt loven, eller er du i fare for at overtræde loven som følge af dine seksuelle aktiviteter?
 8. Oplever du, at dine seksuelle handlinger afviger fra dine værdier og din moral?
 9. Involverer dine seksuelle aktiviteter tvang, vold eller risiko for, at du pådrager dig sygdom?
 10. Har din seksuelle adfærd eller søgen efter sex fået dig til at føle dig opgivende, fremmedgjort eller selvmordstruet?
 11. Fører dine seksuelle fantasier til problemer i dit liv – selv når du ikke udlever fantasierne?

Dele af ovenstående er oversat fra ISO of SAA’s officielle hjemmeside, saa-recovery.org. Oversættelsen er ikke godkendt af ISO of SAA.