Vores program

 

Deltagelsen i SAA møder starter en ny måde at leve på. Men mens SAA fællesskabet støtter vores bedring, er det egentlige arbejde beskrevet i de tolv trin. Møder er forum, hvor vi lærer, hvordan man integrerer trinene ind i vores liv. Arbejdet med de tolv trin fører til en åndelig transformation, der resulterer i en vedholdende fritagelse af vores afhængighed.

Når vi begynder at deltage i møder i Sex Addicts Anonymous®, er mange overrasket over at møde mennesker, som nyder livet og oplever frihed fra den smertefulde, tvangsmæssige adfærd, som havde bragt dem til SAA. Når vi hører andre medlemmer dele om deres bedring, begynder vi gradvist at indse, at for at gøre den samme form for fremskridt, må vi være villige til at gøre hvad som helst det kræver for at få seksuelt afholdenhed, og til at forblive afholdende. Vi har lært fra hårde erfaring, at vi ikke kan opnå og bevare afholdenhed, hvis vi ikke er villige til at ændre vores måde at leve på. Men hvis vi ærligt står ansigt til ansigt med vores problemer, og er villige til at ændre os, vil de tolv trin i SAA føre til en opvågen, der giver os mulighed for at leve på en ny måde efter åndelige principper. At tage disse trin tillader at en fundamental ændring kan ske i vore liv. De er grundlaget for vores bedring.

 

 

SAA’s Tolv Trin

 

   1.          Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for afhængig seksuel adfærd - at vores liv var blevet uhåndterligt.

 

   2.          Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne genskabe vores tilregnelighed.

 

   3.          Vi tog en beslutning om, at lægge vores vilje og vores liv over til Guds omsorg, sådan som vi opfattede Gud.

 

   4.          Vi foretog en søgende og uforfærdet moralsk selvransagelse.

 

   5.          Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, vore fejls sande natur.

 

   6.          Vi var fuldstændig parat til at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter.

 

   7.          Vi bad ydmygt Gud fjerne vores utilstrækkeligheder.

 

   8.          Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen.

 

   9.          Vi gjorde det godt igen overfor disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre.

 

10.         Vi fortsatte med at foretage selvransagelse, og når vi fejlede indrømmede vi det straks.

 

11.         Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Gud, idet vi bad kun om kendskab til Guds vilje med os og om styrke til at udføre den.

 

12.         Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre sex-afhængige og at praktisere disse principper i vores liv.

 

Disse trin er hjertet i vores program. De indeholder en dybde, som vi næppe kunne have gættet da vi startede. Over tid etablerede vi et forhold til en magt større end os selv, hver af os kom til en forståelse af en Højere Magt, som er personlig for os. Selv om trinene, bruger ordet "Gud" for at angive denne magt, er SAA ikke tilknyttet nogen religion, tro eller dogmer. Programmet byder på en åndelig løsning på vores afhængighed, uden at kræve overholdelse af et bestemt sæt af overbevisninger eller praksis. Stien er bred nok til alle, der ønsker at gå den.

Der er ikke én rigtig eller én SAA-sanktioneret måde at gennemføre de tolv trin på.

De fleste af os har lært, hvordan man kan arbejde med trinene fra vores sponsorer. Mange af os har også fået indsigt fra bøger eller tilpassede metoder fra andre tolvtrins programmer. I vores bog, foreslår vi idéer til, hvordan man arbejder med hvert trin, baseret på tilgange, der har virket for mange af os.

 

Fra kapitel 3 i bogen "Sex Addicts Anonymous"®, oversat af SAA Danmark. Oversættelsen er ikke godkendt af ISO of SAA, Inc.