De 12 traditioner

De 12 traditioner er retningslinjer for, hvordan SAA-grupper skal handle.

 1. Vor fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i SAA.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud – sådan som Han udtrykker sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.
 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af SAA er et ønske om at holde op med at udleve sin sexafhængige adfærd.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager som angår andre grupper og SAA som helhed.
 5. Hver gruppe har kun ét hovedformål: at bringe budskabet videre til den sexafhængige, som stadig lider.
 6. En SAA-gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne SAA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.
 7. Hver SAA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. Anonyme Sexafhængige bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicecentre kan ansætte specialuddannede folk.
 9. SAA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10. Anonyme Sexafhængige tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet. SAA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.
 11. Vor udbredelse af kendskabet til SAA er i højere grad baseret på tiltrækning end agitation. Når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.
 12. Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at princippet går forud for personen.