Velkommen til SAA

SAA, Anonyme Sexafhængige, er et fællesskab af mænd og kvinder, som deler deres erfaring, styrke og håb med hinanden for at overvinde deres sexafhængighed og for at hjælpe andre med at komme sig over deres sexafhængighed.

– Vores hovedformål er at blive seksuelt sunde og at hjælpe andre sexafhængige til at opnå frihed fra tvangsmæssig seksuel adfærd.

– Den eneste betingelse for at deltage i SAA-møderne er et ønske om at blive fri af sin sexafhængige adfærd.

– SAA er ikke et sted at møde seksuelle partnere.

– Anonymitet er en hjørnesten i vores fællesskab. Det er et fælles anliggende og en forudsætning for, at SAA kan være et sikkert sted for os alle. Hvad vi hører, og hvem der deltager på et møde, er fortroligt. Disse oplysninger deler vi ikke med andre.

– SAA er selvforsynende og klarer sig udelukkende ved frivillige bidrag fra medlemmerne. Der betales intet kontingent.

SAA og SAA’s program er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin og 12 traditioner. Selv om vi ikke er en del af AA, er vi taknemmelige for tilladelse til at ændre og anvende deres trin og traditioner, så de passer til sexafhængighed. Det er det, der gør vores helbredelse mulig.

SAA er ikke tilknyttet andre tolvtrinsfællesskaber, nogen sekt, trosretning eller organisation og har ingen politiske tilhørsforhold. Vi tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag.